5.12.16

NÚMEROS: DO 400 AO 499

NOMES INDIVIDUAIS E COLECTIVOS

LEMBRA: OS NOMES INDIVIDUAIS REFÍRENSE A UNHA SOA COUSA, PERSOA OU ANIMAL.
OS NOMES COLECTIVOS REFÍRENSE A UN GRUPO DE COUSAS, PERSOAS OU ANIMAIS.